Menu

Công trình

Tòa nhà Tây Hà, Lê Văn Lương, Hà Nội

Tòa nhà Tây Hà Lê Văn Lương, Hà Nội

Khu văn phòng tòa nhà Tây Hà, Lê Văn Lương, Hà Nội

Sử dụng hệ thống điều hòa cassette âm trần, âm trần nối ống gió 

 

 

 

Tin tức khác