Menu

Hỗ trợ

Tư vấn giải pháp

Tư vấn Thiết Kế

  • Tư vấn thiết kế điều hòa trung tâm VRVIV

    06/02/2018 - 4211 Lượt xem
    Điều hòa trung tâm là tên gọi chung của các hệ thống điều hòa với hình thức kết nối dẫn môi chất lạnh (Gas Freon, Glycol,..tùy loại hệ thống) từ một thiết bị lạnh tổng theo trục...

Tin tức